Inspectie elektrische laagspanningsinstallaties

Algemene inspectie elektrische laagspanningsinstallaties

Periodieke controle, gericht op het opsporen van defecten van uw elektrotechnische installatie, uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige kan veel schade voorkomen. De uitgevoerde inspectie geeft u een goed beeld van de huidige status van uw installatie en maakt de investeringsbehoefte van de installatie inzichtelijk. Door de installatie periodiek te keuren, bent u in staat de installatie goed te onderhouden. Een slecht onderhouden installatie kan gevaarlijke situaties opleveren en bovendien uitval van de installatie tot gevolg hebben. Het niet kunnen gebruiken van computers en machines kan tot hoge kosten leiden. Tevens kan brand een gevolg zijn van een slecht onderhouden installatie.

Warmtebeeldcamera (infraroodcamera)

Warmtebeeldcamera’s worden steeds vaker en door steeds meer E-installateurs gebruikt om inspecties uit te voeren en problemen of storingen op te lossen. Het contactloze meetprincipe biedt daarbij verschillende voordelen. Een geschikte opleiding is aan te bevelen aangezien het interpreteren van de waarden de nodige kennis en ervaring vergt. ACI is in bezit van certificaat LEVEL 1 infrarood.

Uitvoering inspectie elektrische laagspanningsinstallaties

Plan

Voordat met het inspecteren van uw laagspanningsinstallatie wordt begonnen, wordt aan de hand van de installatiegegevens een inspectieplan samengesteld. Dit inspectieplan geeft o.a. de omvang van de inspectie en het inspectiebeleid voor de komende jaren weer voor de beschreven elektrische installatie.

Visueel

Bij visuele inspectie van uw nieuwe installaties wordt hoofdzakelijk gelet ofaan de huidige installatievoorschriften is voldaan. Bij een bestaande installatie wordt naar verhouding meer gelet op de toestand waarin de installatie verkeert. Een dergelijke installatie is meestal al meerdere jaren in bedrijf en kan daardoor mechanische gebreken vertonen.

Meting en beproeving

Bij inspectie van de laagspanningsinstallatie door meting en beproeving wordt nagegaan of de installatie aan de gestelde eisen voldoet. Zo worden aanwezige aardlekschakelaars op functioneren gecontroleerd. Deels zullen metingen uitgevoerd moeten worden in een spanningsloze installatie. Gezamenlijk met de klant wordt afgestemd wanneer deze metingen uitgevoerd kunnen worden.

Rapport

Na afloop van de inspectie worden alle bevindingen verwerkt in een inspectierapport. De rapportage wordt bij overhandiging met u doorgenomen. Op deze manier kunnen geconstateerde gebreken en / of bevindingen worden toegelicht. Dit rapport dient u te kunnen overleggen aan de bevoegde instanties.
Het rapport is als pdf bestand voor u als klant toegankelijk via onze website. Uiteraard dient u hiervoor een login code te gebruiken die u bij ons kunt verkrijgen.

Voor meer informatie over het inspecteren van elektrische laagspanningsinstallaties of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Agro inspectie Interpolis ook door ACI Drachten

Interpolis en Avéro Achmea heeft samen met drie landelijk werkende inspectiebedrijven de Agro Elektra Inspectie ontwikkeld. Dit is een uniforme, praktijkgerichte en betaalbare inspectie voor elektrische installaties op agrarische bedrijven en richt zich alleen op die onderdelen van de installatie die de grootste risico’s op brand of elektrocutie vormen. Deze onderzochte onderdelen worden getoetst aan de normen uit de NEN-1010. Deze inspectie is uitsluitend beschikbaar voor agrarische verzekerden van Interpolis en Avéro Achmea.

Interpolis elektracheck

Hoe veilig is de elektra in uw bedrijf? Vul de Interpolis Elektracheck in en u weet het binnen een paar minuten. U krijgt advies dat past bij uw bedrijf.

https://www.interpolis.nl/agro

Over ons