Inspectie elektrische laagspanningsinstallaties

inspectie elektrische laagspanningsinstallaties

Periodieke controle, gericht op het opsporen van defecten van uw elektrotechnische installatie, uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige kan veel schade voorkomen. De uitgevoerde inspectie geeft u een goed beeld van de huidige status van uw installatie en maakt de investeringsbehoefte van de installatie inzichtelijk. Door de installatie periodiek te keuren, bent u in staat de installatie goed te onderhouden. Een slecht onderhouden installatie kan gevaarlijke situaties opleveren en bovendien uitval van de installatie tot gevolg hebben. Het niet kunnen gebruiken van computers en machines kan tot hoge kosten leiden. Tevens kan brand een gevolg zijn van een slecht onderhouden installatie.

Warmtebeeldcamera (infraroodcamera)

Warmtebeeldcamera’s worden steeds vaker en door steeds meer E-installateurs gebruikt om inspecties uit te voeren en problemen of storingen op te lossen. Het contactloze meetprincipe biedt daarbij verschillende voordelen. Een geschikte opleiding is aan te bevelen aangezien het interpreteren van de waarden de nodige kennis en ervaring vergt. ACI is in bezit van meerdere certificaten als;
LEVEL 1 infrarood en Scios Scope 10 & Scope 12 en is in bezit van de IBER erkenning uitgegeven door INSTALL Q.

Scios Scope 8, Scope 10, NTA8220 en NPR8040

Naar aanleiding van de veel voorkomende branden door elektrische installaties met hun grote financiële gevolgen heeft de bond verzekeraar besloten dat een NEN3140 keuring zoals we deze voorheen deden de lading niet meer dekt.
Hiervoor is de Scope 8 of Scope 10 in de plaats gekomen. Het grootste verschil is dat door de inspecteurs niet meer alleen naar veiligheid wordt gekeken, maar ook naar potentiële brandhaarden en hoe een installatie gebruikt wordt. Uw verzekeraar schrijft een Scope 8 of Scope 10 keuring voor. Scope 8 is de verzekeringstechnische opvolger van de NEN3140 keuring en houdt bij het “stopcontact” op. Scope 10 is hetzelfde met de aanvulling dat we verder gaan dan het “stopcontact”. In beide gevallen wordt er thermografie (NPR8040) gebruikt. Scope 8 echter alleen voor de meterkast en Scope 10 ook voor de installatie. De Scopes worden door stichting Scios beheert.

Uitvoering inspectie elektrische laagspanningsinstallaties

Plan

Voordat met het inspecteren van uw laagspanningsinstallatie wordt begonnen, wordt aan de hand van de installatiegegevens een inspectieplan samengesteld. Dit inspectieplan geeft o.a. de omvang van de inspectie en het inspectiebeleid voor de komende jaren weer voor de beschreven elektrische installatie.

Visueel

Bij visuele inspectie van uw nieuwe installaties wordt hoofdzakelijk gelet ofaan de huidige installatievoorschriften is voldaan. Bij een bestaande installatie wordt naar verhouding meer gelet op de toestand waarin de installatie verkeert. Een dergelijke installatie is meestal al meerdere jaren in bedrijf en kan daardoor mechanische gebreken vertonen.

Meting en beproeving

Bij inspectie van de laagspanningsinstallatie door meting en beproeving wordt nagegaan of de installatie aan de gestelde eisen voldoet. Zo worden aanwezige aardlekschakelaars op functioneren gecontroleerd. Deels zullen metingen uitgevoerd moeten worden in een spanningsloze installatie. Gezamenlijk met de klant wordt afgestemd wanneer deze metingen uitgevoerd kunnen worden.

Rapport

Na afloop van de inspectie worden alle bevindingen verwerkt in een inspectierapport. Op deze manier kunnen geconstateerde gebreken en / of bevindingen worden toegelicht. Dit rapport dient u te kunnen overleggen aan de bevoegde instanties.
Het rapport is als pdf bestand voor u als klant beschikbaar. Uiteraard kunt u ons benaderen mocht er nog vragen zijn.

Voor meer informatie over het inspecteren van elektrische laagspanningsinstallaties of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.