Inspectie elektrische laagspanningsinstallaties

inspectie elektrische laagspanningsinstallaties

Periodieke controle, gericht op het opsporen van defecten van uw elektrotechnische installatie, uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige kan veel schade voorkomen. De uitgevoerde inspectie geeft u een goed beeld van de huidige status van uw installatie en maakt de investeringsbehoefte van de installatie inzichtelijk. Door de installatie periodiek te keuren, bent u in staat de installatie goed te onderhouden. Een slecht onderhouden installatie kan gevaarlijke situaties opleveren en bovendien uitval van de installatie tot gevolg hebben. Het niet kunnen gebruiken van computers en machines kan tot hoge kosten leiden. Tevens kan brand een gevolg zijn van een slecht onderhouden installatie.

Warmtebeeldcamera (infraroodcamera)

Warmtebeeldcamera’s worden steeds vaker en door steeds meer E-installateurs gebruikt om inspecties uit te voeren en problemen of storingen op te lossen. Het contactloze meetprincipe biedt daarbij verschillende voordelen. Een geschikte opleiding is aan te bevelen aangezien het interpreteren van de waarden de nodige kennis en ervaring vergt. ACI is in bezit van meerdere certificaten als;
LEVEL 1 infrarood en Scios Scope 10 & Scope 12 en is in bezit van de IBER erkenning uitgegeven door INSTALL Q.

Scios Scope 8, Scope 10, NTA8220 en NPR8040

Naar aanleiding van de veel voorkomende branden door elektrische installaties met hun grote financiële gevolgen heeft de bond verzekeraar besloten dat een NEN3140 keuring zoals we deze voorheen deden de lading niet meer dekt.
Hiervoor is de Scope 8 of Scope 10 in de plaats gekomen. Het grootste verschil is dat door de inspecteurs niet meer alleen naar veiligheid wordt gekeken, maar ook naar potentiële brandhaarden en hoe een installatie gebruikt wordt. Uw verzekeraar schrijft een Scope 8 of Scope 10 keuring voor. Scope 8 is de verzekeringstechnische opvolger van de NEN3140 keuring en houdt bij het “stopcontact” op. Scope 10 is hetzelfde met de aanvulling dat we verder gaan dan het “stopcontact”. In beide gevallen wordt er thermografie (NPR8040) gebruikt. Scope 8 echter alleen voor de meterkast en Scope 10 ook voor de installatie. De Scopes worden door stichting Scios beheert.

Uitvoering inspectie elektrische laagspanningsinstallaties