Implementatie veilige elektrische bedrijfsvoering

Algemeen

Veiligheid is meer dan alleen techniek. Sterker nog, in slechts 15% van de ongevallen en calamiteiten met elektriciteit is de techniek de boosdoener. Het merendeel van de ongevallen vindt plaats als gevolg van verkeerd handelen van de mens. Dit verkeerde handelen is vaak onbewust als gevolg van onkunde of onzorgvuldigheid. Daarom verplicht de norm werkgevers meer dan de periodieke inspecties van elektrische installaties. De norm verplicht ook zorg te dragen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering. ACI is de juiste partner bij het implementeren van deze bedrijfsvoering.

In industriële installaties staat betrouwbaarheid en continuïteit voorop. Vanaf het moment van ingebruikname van de elektrische installaties in industriële omgevingen treden er door gebruik, wijzigingen en veroudering veranderingen op. Dit is niet alleen een potentieel veiligheidsrisico, maar kan ook de continuïteit (lees: kosten in euro’s) en het rendement van het proces in gevaar brengen. Daarom is het voeren van een efficiënt implementatie veilige elektrische bedrijfsvoering van belang!

Doelen van een volledige implementatie zijn:

  • Aantoonbaarheid van een goed veiligheidsbeleid t.a.v. de elektrische bedrijfsvoering (NEN 1010, NEN 3140)

  • Inzicht in de competenties van de medewerkers

  • inzicht in de toestand van de techniek m.b.t. elektrische installaties, machines en gereedschappen

  • Continuïteit en waarborging van elektrische veiligheid en betrouwbare installaties

Inpassen of op maat?

Of u nu al een veiligheidssysteem heeft waarin NEN 1010, NEN 3140 moet worden ingepast, of er een separaat handboek gemaakt moet worden, ACI implementeert op maat, naar uw wens.

Uitvoering implementatie veilige elektrische bedrijfsvoering

Per hoofdonderwerp kunnen de volgende zaken worden geïnventariseerd, vastgelegd en uitgevoerd: