Controle klimmaterieel

Inspectie algemeen

De arbeidsomstandighedenwet verplicht de werkgevers en ZZP-ers een doeltreffend arbeidsomstandighedenbeleid te voeren, zodat de werknemer voldoende wordt beschermd tegen gezondheid- en veiligheidsrisico’s. Hiermee wordt ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekte worden voorkomen of in ieder geval zoveel mogelijk worden beperkt. De jaarlijks verplichte keuring van ladders, trappen en rolsteigers maakt onderdeel uit van deze verplichting.

Uitvoering controle klimmaterieel

Locatie

De inspectie van klimmaterieel kan alleen uitgevoerd worden bij u op locatie. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om deze inspectie in onze werkplaats te laten uitvoeren, afhankelijk van de omvang van het te inspecteren materieel.

Inspectie

De minimale eisen waaraan ladders, trappen en rolsteigers moeten voldoen zijn vastgelegd in het besluit draagbaar klimmaterieel. Dit besluit is gebaseerd op de warenwet en is van toepassing op alle ladders, trappen en rolsteigers die gebruikt worden tijdens het werk. De normen NEN-EN 131: draagbaar klimmaterieel, ladders en trappen en de NEN-EN 1004: rolsteigers geven nadere invulling aan de eisen vanuit bovenvermeld besluit.

Inspectiepunten

Aan de hand van zorgvuldig samengestelde inspectielijsten wordt het klimmaterieel aan een grondige inspectie onderworpen. Enkele voorbeelden van inspectiepunten die op deze lijsten voorkomen zijn:

  • Zijn de minimaal vereiste opschriften aanwezig;

  • Zijn houten ladders en trappen niet overgeschilderd;

  • Zijn alle sporten en treden recht en onbeschadigd;

Rapportage

Alle resultaten van het door ons geïnspecteerde klimmaterieel worden gezamenlijk in een digitale rapportage aan u overhandigd. Zo hebt u direct de status van uw materieel inzichtelijk. Deze rapportage is voor u het bewijs van het zorg dragen voor een veilige werkomgeving met betrekking tot het klimmaterieel en kan bij navraag door officiële instanties getoond worden.

Controle klimmaterieel