Aan/verkoop keuring

Bouwkundig laten keuren is inmiddels een vast onderdeel bij de aankoop van een gebouw of woning.
Aan de ene kant een logische zaak, immers willen we weten of de balken niet aangevreten zijn door houtworm, dat er water in de kruipruimte staat, of de houten kozijnen niet verrot zijn etc.
Maar zou u niet willen weten of de gasleiding niet lekt? of dat de riolering niet drijft op het water in de kruipruimte, of dat de elektrische installatie nog wel voldoet en veilig is? Dit zijn allemaal zaken die aan het licht komen bij een keuring van uw gebouw of woning.

U kunt deze keuring laten doen als verkopende partij want dan zijn verborgen gebreken in de installatie van te voren getackeld, maar ook als kopende partij kunt u dit ten allen tijde verzoeken en komen de verborgen gebreken aan het licht die u tijdens een eerste bezichtiging wellicht niet zou (kunnen) zien. Het voordeel is dat u dit in de prijsonderhandeling mee zou kunnen nemen.

ACI technische inspecties hanteert de NTA8025 voor dergelijke keuringen en op verzoek kan dit worden uitgebreid.
bijvoorbeeld een bouwkundige infrarood fotorapportage (zie foto)

Aan/verkoop keuring
Aan/verkoop keuring